Hyogo
Hyogo
HOTEL ROUTE-INN ONO
1503-1, Shikijicho, Ono-shi, Hyogo
HOTEL ROUTE INN KASAI(HOJO NO SHUKU)
7-7, Hojochokurida, Kasai-shi, Hyogo
HIMEJI CASTLE GRANDVRIO HOTEL
210, Sanzaemonborinishinomachi, Himeji-shi, Hyogo
ROUTE-INN HOTELS